What nonsense ad should I make?

What nonsense ad should I make?